Servici

HVAC, lucrări de construcţie la clădiri cu valoare publice (energie electrică, apă, gaz, canalizare, energie termică), lucrări de construcţii (clădiri industriale, agricole şi publice, societatea civilă).
Avem licenţă profesională (ISCIR) cea ce este esenţial la construirea unor armare centrale, este astfel o calitate a lucrărilor realizate în conformitate cu standardele corespunzătoare.

Executarea lucrărilor reprezintă o sarcină organizatoric serios cu care managementul companiei are de înfruntat. Pentru a se asigura că standardele europene sunt în conformitate cu managementul companiei, am renovat sistemul de management al calităţii şi al mediului (pe ISO 9001, ISO 14001, au fost introduse din 2004, şi este în practică continuu), în anul 2010 am introdus sistemul de management al sănătăţii şi securităţii muncii (OHSAS ISO 18001).

Aici puteţi uita la serviciile prezentate de galeria de foto :

Prestări servicii în domeniul execuţiei:

 • instalaţiilor de încălzire centrală
 • instalaţiilor de apă
 • instalaţiilor de gaze
 • instalaţiilor de canalizare
 • reţelelor termice cu ţevi preizolate
 • execuţiei construcţiilor din lemn, zidărie de cărămidă, etc.
 • constructii agricole
 • constuctii edilitare

Dispunem de autorizatie ISCIR pentru:

Montarea, punerea in functiune, reparare si intretinere, instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane de apa calda cu 400 kWInstalare, cazane de apa calda cu 400kWPersonalul atestat de care dispunem pentru executia lucrarilor autorizate ISCIR:

 • Personal tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL IP)
 • Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor de incalzit alimentata cu combustibil solid, lichid sau gazos, a cazanelor de apa calda cu puterea P≤ 400kW, a cazanelor de abur de joasa presiune cu debitul Q≤ 0,6 T/H si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi (RVT)
 • Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat (RTS)
 • Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare a documentatiei tehnice preliminare, a documentatiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune (RADTP-RADTI-RADTA IP)

Dispunem de autorizatie ANRE:

Destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI.

Personal atestat ANRE:

Instalator autorizat gaze naturale